Kontakt

Du når oss på telefon: 073-15 16 492

eller mail: info@bioinspira.se

Företagets säte är Kungsängen, Upplands-Bro kommun nordväst om Stockholm.

Väl mött!