Projekt

Ett av årets mest spännande projekt!

Gemensamhetsodlingen ”Odla Ihop Öråker” 

Det är ett samarbete mellan mig, Johanna Karlén, föreningen Odla Ihop med Karin Saler och Jenny Salmson och Ebba Horn på Öråkers Gård.

Projektet handlar om att odla mat hållbart och att öka den biologiska mångfalden på Öråkers gård i Upplands Bro. Här ska vi omvandla hagmark till hållbar odling, anlägga blomsterängar för insekter och pollinering. Samt fermentera hästgödsel och annat organiskt material. Och på sikt utöka för hållbar odling av frukt och grönt. Vi kommer att arbeta praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturella tekniker och metoder, med fokus på gemenskap.

Alla får vara med

Vi börjar med att omvandla ca 0,5 hektar hage till hållbar odling, anlägga blomsterängar på olika platser på gården för insekter och pollinering samt fermentera hästgödsel och annat organiskt material. Alla som vill är välkomna att vara med på de planerade veckoträffar som kommer ske under året. Maila info@odlaihop.se om du vill vara med!

Visionen är att Odla Ihop Öråker ska bli en plats för kunskapsdelning genom kurser, workshops och samarbeten med kommun, företag och privatpersoner. 

Ängsblommor

Jag kommer framförallt arbeta med delprojektet att förbättra den biologiska mångfalden genom sådd, plantering och ”framskötsel” av ängsblommor.

Olika metoder

Som en del i det stora Odla ihop Öråker projektet tas fyra olika typer av ytor i anspråk för att med olika metoder förädla dessa med mer blommande växter. I projektet kan vi följa utvecklingen av de olika sätten att förädla ytor för en större biologisk mångfald samtidigt som det förhöjer områdets attraktivitet både för boende och besökare. 

  1. Sådd av ängsyta på gammal hagmark/åkermark. Beredning med traktor och ev. tillförsel av mager jord. Slåtter mot slutet av augusti.
  2. Plantering av pluggplantor vid vägkantsäng och jordkällartak. Kvadrater i befintligt höggräs röjs och pluggplantor planteras i.
  3. Plantering av pluggplantor till skuggäng/woodland. Vi gallrar och röjer ett område med sly/mindre träd för att arbeta fram en mer diversifierad yta. I första skedet på marknivå.
  4. Höggräs i fruktträdgård. Vi låter gräset växa för att gynna befintliga ängsblommor i gräsmattan i ett försök att sköta fram mer blommor från tidigare klippt gräsmatta.

Leader Mälardalen

Projektet kan genomföras genom stöd från EU:s landsbygdsfond av Leader Mälardalen. Läs mer om deras verksamhet http://www.leadermalardalen.se

Mer information

http://www.orakersgard.se och http://odlaihop.se. Besök Odla ihop Öråker i Ladan http://www.ladanoraker.se