Biologisk mångfald

Med naturen som inspiratör

Jag arbetar för att inspirera och vägleda ert företag och Dig att utveckla och vårda era gröna ytor. Målet är att fler människor ska komma närmare naturen i sitt vardagliga liv, hem och på sina arbetsplatser. Jag arbetar för att skapa en levande grön infrastruktur för en välmående planet nu och i framtiden. Jag kan bidra med växtkunskap och idéer till ett rikare och aktivare liv med växter omkring dig. Det gynnar oss människors välmående och hälsa lika mycket som det främjar den biologiska mångfalden och våra ekosystem. Eftersom naturen redan har arbetat fram fungerande system använder jag mig av naturens metoder och applicera det i mitt arbete med trädgårdar, odling och grönområden.

Ekosystemtjänster

Naturen och ekosystemens processer, funktioner och strukturer producerar en rad olika så kallade ekosystemtjänster eller naturnyttor. Dessa nyttor eller produkter är avgörande för människans välmående och livskvalitet. För att tydliggöra vad naturen bjuder oss på brukar man dela upp ekosystemtjänsterna i olika grupper.

 • Försörjande till exempel mat och medicin.     
 • Reglerande till exempel pollinering och vattenrening.
 • Kulturella till exempel friluftsliv och hälsa.
 • Stödjande till exempel biologisk mångfald och fotosyntes.

En grönare framtid

Ekosystemtjänsterna ger oss alltså mat genom att växterna pollineras. Träd och växter binder koldioxid i marken samtidigt som de ger oss syra att andas. Med hjälp av stora träd, buskar och perenner kan vi även minska buller och föroreningar, ta tillvara regnvatten och skapa gröna områden där djur och växter kan leva och blomstra.  Som ett resultat av att bevara och nyttja naturen på ett hållbart och rättvist sätt både i skog, stad och på landsbygd kan vi skapa bättre liv för alla även i framtiden.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden i vatten och på land, i alla ekosystem är en grundsten för att helheten på vår planet ska fungera. Minskade sammanhängande grönytor och färre arter av växter, djur och insekter en obalans och systemet riskerar att rasa samman. Alltså har vi alla ett ansvar att främja och bevara den biologiska mångfalden så att vi stoppar den nu pågående minskningen av världens flora och fauna. Men vad kan vi då göra?

Här följer några enkla åtgärder att göra in din närhet:

 • Plantera mer träd, buskar och blommor. Det bästa sättet att öka biodiversiteten.
 • Låta löv och annat organiskt material ligga kvar i rabatter. Det ökar mikrolivet i jorden.
 • Gör en del av trädgården lite vildare och mindre städad. Det ger gömslen till småfåglar.
 • Behåll stora träd, även döda träd är en otroligt rik källa till liv.
 • Anlägg en damm eller sätt ut ett vattenbad, det gynnar insekter och groddjur.
 • Minska på de hårdgjorda ytorna så kan marken absorbera mer vatten och binda kol.
 • Handla ekologisk mat och gynna det småskaliga odlarna i ditt närområde.

På naturvårdsverket kan du läsa mer om grön infrastruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. http://www.naturvardsverket.se

 

Min vision

En grönare närmiljö

Jag är övertygade om att vi alla på något sätt kan göra världen lite grönare där vi bor och lever. Bland annat genom att tänka igenom vad vi gör på våra grönytor. Vi kan med rätt växter på rätt plats, kunskap och en anpassad skötsel skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter. Därmed får vi en rikare flora och fauna i vår närhet. Genom att främja mångfalden och kanske till och med rädda ovanliga arter från utrotning, säkrar vi inte bara deras existens på jorden utan med största säkerhet även vår egen.

Berikade gröna och sociala ytor

Gröna ytor och uteplatser kan vara många olika områden i varierande storlek och syfte. Gröna ytor kan vara både privata som trädgårdar och balkonger eller offentliga som parker, skogsområden och gräsmattor. Det kan också vara halvprivata där bostadsrättsföreningars allmänna ytor kommer in. Oavsett form och storlek kan jag hjälpa till med förslag för att berika området med passande odling och planteringsytor för ätbara växter, blommande buskar, träd och blommor. Det bjuder in till en större biologisk mångfald ett utökat skafferi och en skönare miljö att vistas i.

Tjänster

Vill ni också vara med och bidra till en hållbar miljö och en rikare natur?

Visste ni att genom att plantera mer blommande växter och skapa boplatser för insekter och djur så bidrar ni till en större biologisk mångfald. Det leder i sin tur till en mer välmående natur som hjälper oss med en mängd olika tjänster som tex pollinering av grönsaker, frukt och bär, rent vatten, frisk luft och minskat buller.

Jag konsulterar, vägleder och utför tjänster inom den gröna näringen.  Med kreativa lösningar och gemensamt arbete kan vi bevara naturen, förädla parker och trädgårdar och ”förgröna” hårdgjorda ytor. Jag arbetar för att öka förståelsen för vad naturen gör för oss människor och vikten av ett hållbarare samhälle där både djur, växter och människor kan leva tillsammans.


Exempel på tjänster:

Trädgårdskonsultation och växtinventering

Besök på plats i 1,5-2 timmar

Har du en trädgård, innergård eller annan grönyta som du vill lära känna och förbättra/förändra? Funderar du på vilka växter du har eller vad du kan göra med din trädgård/tomt/innergård?

Jag utför konsultation på plats och går tillsammans med er igenom platsens förutsättningar, vilka växter som redan finns, möjligheter, och förslag till förbättring.

Pris: 2900 kr, besöket tar 1,5-2 timmar plus 1 timmas restid t/r. Längre restid debiteras med 500 kr/påbörjad timma.

Trädgårdsplanering för hållbar och klimatsmart trädgård                           Erbjudande för Fiskarhedenvillans kunder!

Basplanering med grundskiss 12 000 kr

Med en grundskiss och en inventering om vad som kan tas tillvara och skyddas på platsen i form av växtlighet och andra material blir tomten kring huset snabbare, enklare och billigare en njutbar trädgård att vistas i.

Detta ingår:                                                                   

Platsbesök, växt- och materialinventering samt konsultation där vi ser platsens möjligheter och pratar om era önskemål och visioner.

Grovskiss som visar den blivande trädgårdens struktur, former och funktioner (tex uteplats, odling, växthus, växtlighet, avskärmning, serviceyta, kompost mm). Vi tar hänsyn till vad som finns på tomten, och i omgivningen (grannar, vägar) samt parametrar som vind, jordmån och solriktning.

Tips och råd om hur ni bäst tar tillvara och vårdar det som finns i form av växter, jord och andra material, hur regnvatten kan hanteras och lagras.

Några förslag på karaktärsväxter som passar platsen och stilen ni önskar i er framtida trädgård.

Priset avser platsbesök inom 1,5 timmars radie från Stockholm med bil.

Tilläggskostnad per timme: 750 kr eller efter överenskommelse

Trädgårdsritning, fortsättning på grundskissen 20 000 kr

Detta ingår:

Detaljskiss över hela tomten med växtförslag och växtlista.

Med utgångspunkt från grundskissen arbetar jag fram en mer detaljerad handritad skiss. Därefter träffas vi digitalt för att titta på inspirationsbilder och växterna jag föreslår. Under det mötet är det viktigt att ni tycker till om något ska förändras, lösas på ett annat sätt eller om något saknas. Skissen och era synpunkter blir sedan slutresultatet i form av en detaljerad handritad ritning med komplett växtförslag. Ritningen fokuserar på växterna. Ritning av byggnationskaraktär ingår ej.

Växtvalen görs som utgångspunkt efter platsen och era önskemål. Jag strävar efter att växterna och trädgården ska vara hållbar för både er och miljön (rätt växt på rätt plats), leverera ekosystemtjänster och gynna biologisk mångfald.

Skiss med växtförslag

Steg två för en grönare och skönare uteyta är en enkel handritad skiss för att tydligt se hur trädgården/gården/rabatten kan gestaltas. Jag levererar tillsammans med den en utförlig förteckning över växtförslagen.

Pris: På offert beroende på arbetes omfattning.

Skötselplan för trädgård, gård eller rabatt

Med en skötselplan blir det både enklaste och roligare att ta hand om och sköta sin trädgård, gård eller uteplats. Jag kan efter en genomgång och växtkonsultation ta fram en skötselplan som är lätt att följa under året.

Pris: På offert och beroende på ytans omfattning.

Inbjudande entré och balkong inför en försäljning

Vid en försäljning av ett hus eller lägenhet, både nyproduktion och äldre, är en inbjudande entré, uteplats och balkong ett stort plus för de flesta köpare. Precis som många stylar sina hem interiört inför en försäljning bör utsidan också fixas till.

Jag inreder visningsbalkonger, entrén till villan eller altanen efter platsens och säsongens förutsättningar.

Pris: På offert beroende på arbetets omfattning.

Abonnemang på kvarterets snyggaste entré

Jag inreder med glädje din entré, altan eller balkong inför stundande säsong. Därefter kan jag återkomma för att byta ut och fräscha upp den till sommar, höst, vinter och vår eller efter önskemål. Anlita mig så gör vi ett avtal om vilket abonnemang som passar dig och ditt boende eller din arbetsplats bäst. (Skötsel under mellantiden ingår inte) men givetvis tips och råd om hur du sköter om dina krukodlingar på bästa sätt.

Jag kan även hjälpa till med

-Inspirerande föredrag om växter, odling och biologisk mångfald

-Odlingsutveckling av småskalig grönsaksodling

-Projektledning inom trädgårdsanläggning, PR, mässa, fest och event.

-Innehåll i text och bild såsom faktablad och säljande inspirationstexter inom växter, odling och trädgård.

Priser: På offert beroende på omfattning

För bokning av besök eller frågor kan ni maila info@bioinspira.se

Om mig

Johanna Karlén

Jag heter Johanna Karlén och är utbildad trädgårdsingenjör på SLU Alnarp. Jag har många års erfarenhet av växter och ett brinnande intresse för naturen och biologisk mångfald.

Min tanke

Jag vill hjälpa företag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner att se möjligheterna med vad naturen kan göra för oss. Samtidigt som naturen själv ska kunna vara livskraftig . Vi lever i en tid då hållbarhet och miljö är viktiga frågor att värna om. Därför kan vi med en större variation av växter och mer naturliga grönområden skapa miljöer där människor, djur och växter kan leva och må bra tillsammans. Alltså ska vi arbetar för att bruka men ändå bevara.

Erfarenheter

Redan från unga år har jag arbetat med service och försäljning, både inom detaljhandel och restaurangbranschen. Under 13 år arbetade jag med försäljning och inköp av växter vilket givit mig mycket erfarenhet och förståelse för kundernas önskemål och behov. Innan jag kom in på trädgårdsbanan provade jag på många olika yrken, som tex muffinbagare, cateringservice, lärarvikarie och butiksbiträde.

Jag har genom åren även haft möjligheten att jobba mycket med text- och bildproduktion i form av inspirations och faktaartiklar om växter som utgångspunk. Det har givit mig erfarenheter som kan komma till användning för att förmedla information både i form av text, ljud och bild.

Kurser och seminarium

Under de senaste åren har jag deltagit i ett flertal seminarium och konferenser om ekosystemtjänster, grön infrastruktur och biologisk mångfald. Min senaste kurs handlade om Permakultur vilken gav mig fördjupad insikt och förståelse för jordens kretslopp. Men även redskap för att på ett bättre sätt designa och organisera en hållbar användning av vår närmiljö. På permakulturföreningens hemsida kan du läsa mer spännande om Permakultur i Sverige.

Som ett resultat av dessa kurser och sammankomster håller jag mig uppdaterad och fyller på med mer kunskap om nulägets utmaningar och framtidens möjligheter.

En annan passion i livet är projekt. Stora som små, hemma som borta. Jag har jobbat med både mässor och PR event, festarrangemang och reklamfilm.

Mina egenskaper

Jag som person är en driven problemlösare som ser positivt på livet. Mina stora intressen är natur, hälsa/motion/mat och växter. Det bästa med dessa är att de går att kombinera, allt hänger ihop. Jag gillar att arbeta med många olika projekt och uppgifter. Av andra ses jag som pålitlig, driven, glad och lätt att samarbeta med.

Kontakt

Välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. Jag brinner för att få fler att se storheten med natur och växter. Genom att kontakta mig kan vi tillsammans arbeta fram en plan för göra din gröna yta rik på liv och biologisk mångfald. Som ett resultat av dina insatser med mer växter i din närhet kommer du belönas rikt tillbaka med friskt luft, vackra blommor och möjlighet till bättre hälsa. Tveka alltså inte att kontakta mig när du vill ha hjälp och inspiration att förverkliga din gröna dröm.

Du når mig på telefon: 073-15 16 492

eller mail: info@bioinspira.se

Företagets säte är Kungsängen, Upplands-Bro kommun nordväst om Stockholm.

Väl mött!