Min vision

En grönare närmiljö

Jag är övertygade om att vi alla på något sätt kan göra världen lite grönare där vi bor och lever. Bland annat genom att tänka igenom vad vi gör på våra grönytor. Vi kan med rätt växter på rätt plats, kunskap och en anpassad skötsel skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter. Därmed får vi en rikare flora och fauna i vår närhet. Genom att främja mångfalden och kanske till och med rädda ovanliga arter från utrotning, säkrar vi inte bara deras existens på jorden utan med största säkerhet även vår egen.

Berikade gröna och sociala ytor

Gröna ytor och uteplatser kan vara många olika områden i varierande storlek och syfte. Gröna ytor kan vara både privata som trädgårdar och balkonger eller offentliga som parker, skogsområden och gräsmattor. Det kan också vara halvprivata där bostadsrättsföreningars allmänna ytor kommer in. Oavsett form och storlek kan jag hjälpa till med förslag för att berika området med passande odling och planteringsytor för ätbara växter, blommande buskar, träd och blommor. Det bjuder in till en större biologisk mångfald ett utökat skafferi och en skönare miljö att vistas i.