Pågående projekt

# Odla livet – Bro Trädgårdsstad

På uppdrag av Riksbyggen arbetar jag och Karin Saler fram ett koncept där odling och matproduktion ska kopplas ihop med det nya bostadsområdet, Bro Trädgårdsstad samt det redan existerande samhället Bro. Vi kallar projektet Odla livet och ska inte bara generera närodlade grönsaker utan även gemenskap. Här ska alla vara välkomna för att dela glädje och kunskap om odling. Odla livet ska även vara en plats på vilken odlingsentreprenörer kan utvecklas. Här kan du läsa med om projektet.

https://www.riksbyggen.se/bostad/kampanjomradessidor/bostadsratter-i-bro/odla-livet-i-bro/

# Sågbacken – Öråker, Kungsängen

Intill Ladan, odlingarna Hela Jorden och Odla ihop Öråker arbetar jag och kollegan Catharina för att få till en odling med fleråriga grönsaker och bär. Vi experimenterar även med bygga en levande matjord med hjälp av EM, effektiva mikroorganismer. Vi kommer att använda oss av gräs, löv och halm för att täcka bäddarna, på så sätt håller jorden fukten bättre och vi minskar (förhoppningsvis) ogräsets tillväxt. 

# Gemensamhetsodlingen Odla Ihop Öråker

I projektet Odla ihop Öråker har vi arbetat för att odla mat hållbart och att öka den biologiska mångfalden på Öråkers gård i Upplands Bro. Vi har omvandla ca o,5 hektar hagmark till hållbar odling, anlagt blomsterängar och skapat en social mötesplats. Vi har arbetat praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturella tekniker och metoder. Som ett resultat av det har ett andelsjordbruk, Hela Jorden, startat upp under året, biodiversiteten ökat och många nya kontakter har knutits. Projektet är nu avslutat men fortsätter i en mindre form. Alla som vill är fortsatt välkomna att vara med på odlingsträffarna som kommer ske under året. Maila info@odlaihop.se om du vill vara med!

Leader Mälardalen och samarbetspartners

Projektet har genomförts genom stöd från EU:s landsbygdsfond av Leader Mälardalen. Läs mer om deras verksamhet http://www.leadermalardalen.se http://www.orakersgard.se och http://odlaihop.se. Besök Odla ihop Öråker i Ladan http://www.ladanoraker.se