Pågående projekt och samarbeten

# Fiskarhedenvillan – Villazeros trädgård

Villazero är världens första koldioxidneutrala småhus och nu är även tomten på väg att bli en klimatpositiv trädgård. Jag har givit idéer, skisser med växtlista, anläggningstips och skötselanvisningar för hur en skogsträdgård ska kunna arbetas fram kring huset. Arbetet har påbörjats och de första träden är redan i marken. Jag följer utvecklingen från en tom gräsyta till en rik trädgård med spänning.

Som en fortsättning på gott samarbete erbjuder jag nu Fiskarhedenvillas kunder hjälp med trädgårdsplanering i ett tidigt skede för att på bästa sätt ta tillvara värdefulla ekosystem och växter som redan finns på platsen. På så sätt kan ytorna kring huset snabbare bli härligt gröna och prunkande.

# Odla livet – Bro Trädgårdsstad

På uppdrag av Riksbyggen arbetar jag och Karin Saler fram ett koncept där odling och matproduktion ska kopplas ihop med det nya bostadsområdet, Bro Trädgårdsstad samt det redan existerande samhället Bro. Vi kallar projektet Odla livet och ska inte bara generera närodlade grönsaker utan även gemenskap. Här ska alla vara välkomna för att dela glädje och kunskap om odling. Odla livet ska även vara en plats på vilken odlingsentreprenörer kan utvecklas. Här kan du läsa med om projektet.

https://www.riksbyggen.se/bostad/kampanjomradessidor/bostadsratter-i-bro/odla-livet-i-bro/

# Sågbacken – Öråker, Kungsängen

Intill Ladan, odlingarna Hela Jorden och Odla ihop Öråker arbetar jag och kollegan Catharina för att få till en odling med fleråriga grönsaker och bär. Vi experimenterar även med bygga en levande matjord med hjälp av EM, effektiva mikroorganismer. Vi kommer att använda oss av gräs, löv och halm för att täcka bäddarna, på så sätt håller jorden fukten bättre och vi minskar (förhoppningsvis) ogräsets tillväxt. 

# Hållbar stadsutveckling – Hermods

Jag förkovrar mig för att vara med och driva urban utveckling, så att grönskan blir en naturlig del av staden. Jag lär mig mer om hur jag planerar, leder och fördelar arbetet för urbana odlingsplatser eller gröna anläggningsprojekt. Hur jag implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål.