Biologisk mångfald

Med naturen som inspiratör

Bioinspira vill inspirera och vägleda ert företag och Dig att få tillbaka naturen till era vardagliga liv, hem och arbetsplatser. Vi vill vara med och skapa en levande grön infrastruktur för en välmående planet nu och i framtiden. Vi bidrar med växtkunskap och idéer till ett rikare och aktivare liv med växter omkring oss. Det gynnar människors välmående lika mycket som det främjar den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster

Naturen erbjuder gratis en rad olika så kallade ekosystemtjänster. Dessa tjänster eller produkter bidrar till människans välmående och livskvalitet. De ger oss till exempel mat genom att växterna pollineras. Med hjälp av ekosystemtjänsterna kan vi även minska buller och föroreningar, ta tillvara regnvatten och skapa gröna områden där djur och växter kan leva och blomstra.  Låt oss använda naturen på ett hållbart sätt både i skog, stad och på landsbygd.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden i vatten och på land, i alla ekosystem är en grundsten för att helheten på vår planet ska fungera. Med färre arter av växter, djur och insekter skapas obalans och systemet riskerar att rasa samman. Här har vi alla en chans/uppgift att främja mångfalden så att vi stoppar den nu pågående minskningen av världens flora och fauna. På naturvårdsverket kan du läsa mer om grön infrastruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. http://www.naturvardsverket.se

 

 

Min vision

En grönare närmiljö

Vi är övertygade om att vi alla på något sätt kan göra världen lite grönare där vi bor och lever. Bland annat genom att tänka igenom vad vi gör på våra grönytor. Vi kan med enkla medel, kunskap och rätt skötsel skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter. Därmed får vi en rikare flora och fauna i vår närhet. Genom att främja mångfalden och kanske till och med rädda ovanliga arter från utrotning, säkrar vi inte bara deras existens på jorden utan med största säkerhet även vår egen.

Grönytor

Gröna ytor kan vara många olika områden i varierande storlek och syfte. Gröna ytor kan vara både privata som trädgårdar och balkonger eller offentliga som parker, skogsområden och gräsmattor. Det kan också vara halvprivata där bostadsrättsföreningars allmänna ytor kommer in. Oavsett form och storlek kan området i de allra flesta fall förbättras med mer blommande buskar, träd och blommor. Det bjuder in till en större biologisk mångfald och en skönare miljö att vistas i.

Tjänster

Vill ni också vara med och bidra till en hållbar miljö och en rikare natur?

Visste ni att genom att plantera mer blommande växter och skapa boplatser för insekter och djur så bidrar ni till en större biologisk mångfald. Det leder i sin tur till en mer välmående natur som hjälper oss med en mängd olika tjänster som tex pollinering av grönsaker, frukt och bär, rent vatten, frisk luft och minskat buller.

Bioinspira konsulterar, vägleder och utför tjänster inom den gröna näringen.  Vi inspirerar företag och privatpersoner att bevara naturen, förädla parker och trädgårdar och ”förgröna” hårdgjorda ytor. Vi arbetar för att skapa förståelse för vad naturen gör för oss människor och vikten av ett hållbarare samhälle där både djur, växter och människor kan leva tillsammans.


Exempel på tjänster:

Växtkonsultation och trädgårdsinventering

Besök på plats i 1,5-2 timmar

Har du en trädgård, innergård eller annan grönyta som du vill lära känna och förbättra/förändra? Funderar du på vilka växter du har eller vad du kan göra med din trädgård/tomt/innergård?

Vi utför konsultation på plats och går tillsammans med er igenom platsens förutsättningar, vilka växter som redan finns, möjligheter, och förslag till förbättring.

Pris: 2900 kr, besöket tar 1,5-2 timmar plus 1 timmas restid t/r. Längre restid debiteras med 500 kr/påbörjad timma.

Skiss med växtförslag

Steg två för en grönare och skönare uteyta är en enkel (handritad) skiss för att tydligt se hur trädgården/gården/rabatten kan gestaltas. Vi levererar tillsammans med den en utförlig förteckning över växtförslagen.

Pris: På offert beroende på arbetes omfattning.

Skötselplan för trädgård, gård eller rabatt

Med en skötselplan blir det både enklaste och roligare att ta hand om och sköta sin trädgård, gård eller uteplats. Vi kan efter en genomgång och växtkonsultation ta fram en skötselplan som är lätt att följa under året.

Pris: På offert och beroende på ytans omfattning.

Grön entré och balkong inför en försäljning

Vid en försäljning av ett hus eller lägenhet, både nyproduktion och äldre, är en inbjudande entré, uteplats och balkong ett stort plus för de flesta köpare. Precis som många stylar sina hem interiört inför en försäljning bör utsidan också fixas till.

Vi inreder visningsbalkonger, entrén till villan eller altanen efter platsens och säsongens förutsättningar.

Pris: På offert beroende på arbetets omfattning.

Abonnemang på kvarterets snyggaste entré

Vi inreder med glädje din entré, altan eller balkong inför stundande säsong. Därefter kan vi återkomma för att byta ut och fräscha upp den till sommar, höst, vinter och vår eller efter önskemål. Anlita oss så gör vi ett avtal om vilket abonnemang som passar dig och ditt boende eller din arbetsplats bäst. (Skötsel under mellantiden ingår inte) men givetvis tips och råd om hur du sköter om dina krukodlingar på bästa sätt.

Vi kan även hjälpa till med

-inspirerande föredrag om växter, odling och biologisk mångfald

-Projektledning inom trädgårdsanläggning, PR, mässa, fest och event.

-Innehåll i text och bild såsom faktablad och säljande inspirationstexter inom växter, odling och trädgård.

Priser: På offert beroende på omfattning

För bokning av besök eller frågor kan ni maila info@bioinspira.se

Om mig

Johanna Karlén

Jag heter Johanna Karlén och är utbildad trädgårdsingenjör på SLU Alnarp. Jag har många års erfarenhet av växter och ett brinnande intresse för naturen och biologisk mångfald.

 

 

 

 

Min tanke

Jag vill hjälpa företag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner att se möjligheterna med vad naturen kan göra för oss utan att naturen själv ska komma till skada. Vi lever i en tid då hållbarhet och miljö är viktiga frågor att värna om. Med en större variation av växter och mer naturliga grönområden kan vi skapa miljöer där människor, djur och växter kan leva och må bra tillsammans. Vi kan bruka men ändå bevara.

Erfarenheter från tidigare arbetsplatser

Redan från unga år har jag arbetat med service och försäljning, både inom detaljhandel och restaurangbranschen. Försäljning och inköp av växter har de senaste 13 åren varit min huvudgren vilket givit mig mycket erfarenhet och förståelse för slutkund.

Jag har genom åren även haft möjligheten att jobba mycket med text- och bildproduktion i form av inspirations och faktaartiklar om växter som utgångspunk. Det har givit mig erfarenheter som kan komma till användning för att förmedla information både i form av text, ljud och bild.

En annan passion i livet är projekt. Stora som små, hemma som borta. Jag har jobbat med både mässor och PR event, festarrangemang och reklamfilm.

Mina egenskaper

Jag som person är en driven problemlösare som ser positivt på livet. Mina stora intressen är natur, hälsa/motion/mat och växter. Det bästa med dessa är att de går att kombinera, allt hänger ihop. Jag gillar att arbeta med många olika projekt och uppgifter. Av andra ses jag som pålitlig, driven, glad och lätt att samarbeta med.

Kontakt

Du når oss på telefon: 073-15 16 492

eller mail: info@bioinspira.se

Företagets säte är Kungsängen, Upplands-Bro kommun nordväst om Stockholm.

Väl mött!