Permakultur

Permakultur är ett sätt att designa och efterlikna naturens system. På så sätt skapar vi möjlighet för människor och natur att må bra, nu och i framtiden. Alltså utgår vi från platsens förutsättningar och möjligheter. Och skapar lokala kretslopp som ger mat, bostad och arbete på ett hållbart sätt.

Permakultur bygger på tre etiska grundprinciper

  • Omsorg om jorden – Vi är en del av jorden och behöver visa respekt för övrigt liv.
  • Omsorg om människan – Tillsammans hjälps vi åt att bygga välmående individer och samhällen där alla ska ha en chans att må bra.
  • Rättvis fördelning – av jordens begränsade resurser. 

Så här definierar en av grundarna permakultur

”Permakultur är den medvetna designen och underhållet av jordbruksmässigt produktiva ekosystem som har samma mångfald, stabilitet och motståndskraft som naturliga ekosystem. Det är den harmoniska integrationen av landskapet och människorna som ger människor mat, energi, bostad och tillfredsställer andra materiella och icke-materiella behov på ett hållbart sätt.” – Bill Mollison (1988)

Permakulturdesign på din gröna yta

Permakulturens design och principer kan vi applicera på både små och stora ytor, med olika grad av arbetsinsats. Det handlar om att nyttja och organisera trädgården, jordbruket eller bostadsgården för att maximera avkastningen. Men till minsta möjliga energiåtgång, både mänsklig och planitär. Med hjälp av permakulturens principer kan vi skapa oaser. Oaser som både ger oss mat, energi men även plats för vila och rekreation.