Om mig

Johanna Karlén

Jag heter Johanna Karlén och är utbildad trädgårdsingenjör på SLU Alnarp. Jag har många års erfarenhet av växter och ett brinnande intresse för naturen och biologisk mångfald.

Min tanke

Jag vill hjälpa företag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner att se möjligheterna med vad naturen kan göra för oss. Samtidigt som naturen själv ska kunna vara livskraftig . Vi lever i en tid då hållbarhet och miljö är viktiga frågor att värna om. Därför kan vi med en större variation av växter och mer naturliga grönområden skapa miljöer där människor, djur och växter kan leva och må bra tillsammans. Alltså ska vi arbetar för att bruka men ändå bevara.

Erfarenheter

Redan från unga år har jag arbetat med service och försäljning, både inom detaljhandel och restaurangbranschen. Under 13 år arbetade jag med försäljning och inköp av växter vilket givit mig mycket erfarenhet och förståelse för kundernas önskemål och behov. Innan jag kom in på trädgårdsbanan provade jag på många olika yrken, som tex muffinbagare, cateringservice, lärarvikarie och butiksbiträde.

Jag har genom åren även haft möjligheten att jobba mycket med text- och bildproduktion i form av inspirations och faktaartiklar om växter som utgångspunk. Det har givit mig erfarenheter som kan komma till användning för att förmedla information både i form av text, ljud och bild.

Kurser och seminarium

Under de senaste åren har jag deltagit i ett flertal seminarium och konferenser om ekosystemtjänster, grön infrastruktur och biologisk mångfald. Min senaste kurs handlade om Permakultur vilken gav mig fördjupad insikt och förståelse för jordens kretslopp. Men även redskap för att på ett bättre sätt designa och organisera en hållbar användning av vår närmiljö. På permakulturföreningens hemsida kan du läsa mer spännande om Permakultur i Sverige.

Som ett resultat av dessa kurser och sammankomster håller jag mig uppdaterad och fyller på med mer kunskap om nulägets utmaningar och framtidens möjligheter.

En annan passion i livet är projekt. Stora som små, hemma som borta. Jag har jobbat med både mässor och PR event, festarrangemang och reklamfilm.

Mina egenskaper

Jag som person är en driven problemlösare som ser positivt på livet. Mina stora intressen är natur, hälsa/motion/mat och växter. Det bästa med dessa är att de går att kombinera, allt hänger ihop. Jag gillar att arbeta med många olika projekt och uppgifter. Av andra ses jag som pålitlig, driven, glad och lätt att samarbeta med.